Co produkuje .NET JIT?

8 Stycznia 2019

Postanowiłem odpowiedzieć na pytanie jak wyglądają dane - wartości zmiennych - w kodzie produkowanym przez RyuJIT - system emitujący natywny kod (w moim przypadku x86_64) podczas działania aplikacji napisanej w C#.

Moja instrukcja bazuje na oficjalnej.

Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to zdobyć wersję CoreCLR skompilowaną z flagami do debugowania. Nie ma takich oficjalnych obrazów (nie znalazłem), więc odpowiedzią jest zbudowanie go sobie ze źródeł.

Żeby było łatwiej to zamieszczam krótką instrukcję poniżej:

 1. Sklonuj repo
 2. Zainstaluj zależności albo użyj obrazu dockera
 3. Uruchom skrypt budowania

W moim przypadku

git clone --depth=1 https://github.com/dotnet/coreclr/
docker run -it \                #interactive
      --rm \               #remove after use
      --entrypoint "/bin/bash" \     #start shell
      -v "$PWD/coreclr:/mnt/coreclr" \  #mount sources
      -w /mnt/coreclr \          #workdir
      microsoft/dotnet-buildtools-prereqs:ubuntu-18.04-c103199-20180628134610
# apt update && apt install libcurl4
# ./build.sh

Instrukcje budowania na inne platformy znajdziecie w repozytorium.

Note: potrzeba jakieś 9GB wolnego miejsca.

Po tym jak się zbuduje to można usunąć folder bin/obj, który zajmuje najwięcej miejsca i zawiera tymczasowe pliki potrzebne do zlinkowania końcowych binarek.

Przygotowanie projektu

Następnie utworzyłem nowy folder i w środku wykonałem dotnet new console i rozpisałem mój kod, który chcę wyemitować

using System;
using System.Runtime.CompilerServices;

namespace jitdumptest
{
  struct Pair { public int x; public short y; public bool b; }

  class PairR { public int x; public short y; public bool b; }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var p1 = CreatePair();
      var p2 = CreatePairR();
      Console.WriteLine(p1);
      Console.WriteLine(p2);
    }

    [MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
    static Pair CreatePair()
    {
      Pair p = new Pair();
      p.x = 10;
      p.y = 20;
      p.b = true;
      return p;
    }

    [MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
    static PairR CreatePairR()
    {
      PairR p = new PairR();
      p.x = 10;
      p.y = 20;
      p.b = true;
      return p;
    }
  }
}

Dodatkowe atrybuty na metodach nie pozwolą im się zinlinować.

W projekcie csproj musiałem dodać linijkę

  <RuntimeIdentifier>linux-x64</RuntimeIdentifier>

poniżej TargetFramework. Potem dotnet restore, dotnet build i dotnet publish -c Release.

W tym momencie mam binarki w bin/Release/linux-x64/publish.

Podmiana CLR

Teraz trzeba wstrzyknąć nasze zbudowane CoreCLR do aplikacji oraz ustawić zmienną środowiskową, która spowoduje wypisanie emitowanych przez JIT metod.

Wchodzę do folderu z binarkami (powyżej) i wykonuję

cp -rT ~/Code/coreclr/bin/Product/Linux.x64.Debug .

Gdzie jest to ścieżka do zbudowanego wcześniej CoreCLR.

Następnie ustawiam zmienną

export COMPlus_JitDump="Main CreatePair CreatePairR"

która określa które metody JIT ma nam wypisać.

I wykonuję

./corerun jitdumptest.dll

Gdzie jitdumptest to nazwa mojego projektu.

Następnie dostaję ogromną ścianę tekstu. Tam jest wszystko co robi JIT. Jeśli chcemy tylko kod wynikowy, to należy wyczyścić zmienną COMPlus_JitDump (ustawiając ją na "") i ustawić za to zmienną COMPlus_JitDisasm.

Wynik:

; jitdumptest.Program:Main(ref)
G_M56875_IG01:
  push   rbp
  sub   rsp, 32
  lea   rbp, [rsp+20H]
  xor   rax, rax
  mov   qword ptr [rbp-10H], rax
  mov   gword ptr [rbp-08H], rdi

G_M56875_IG02:
  call   jitdumptest.Program:CreatePair():struct
  mov   qword ptr [rbp-18H], rax
  call   jitdumptest.Program:CreatePairR():ref
  mov   gword ptr [rbp-10H], rax
  lea   rsi, bword ptr [rbp-18H]
  mov   rdi, 0x7FA58A0BA048
  call   CORINFO_HELP_BOX
  mov   rdi, rax
  call   System.Console:WriteLine(ref)
  mov   rdi, gword ptr [rbp-10H]
  call   System.Console:WriteLine(ref)
  nop   

G_M56875_IG03:
  lea   rsp, [rbp]
  pop   rbp
  ret   

; ==================================================
; jitdumptest.Program:CreatePair():struct
G_M64814_IG01:
  push   rbp
  sub   rsp, 16
  lea   rbp, [rsp+10H]
  xor   rax, rax
  mov   qword ptr [rbp-08H], rax

G_M64814_IG02:
  xor   rax, rax
  mov   qword ptr [rbp-08H], rax
  mov   dword ptr [rbp-08H], 10
  lea   rax, bword ptr [rbp-08H]
  mov   word ptr [rax+4], 20
  lea   rax, bword ptr [rbp-08H]
  mov   byte ptr [rax+6], 1
  mov   rax, qword ptr [rbp-08H]

G_M64814_IG03:
  lea   rsp, [rbp]
  pop   rbp
  ret   

; ==================================================
; jitdumptest.Program:CreatePairR():ref
G_M52188_IG01:
  push   rbp
  sub   rsp, 16
  lea   rbp, [rsp+10H]
  xor   rax, rax
  mov   qword ptr [rbp-08H], rax

G_M52188_IG02:
  mov   rdi, 0x7FA58A0B9EE0
  call   CORINFO_HELP_NEWSFAST
  mov   gword ptr [rbp-08H], rax
  mov   rdi, gword ptr [rbp-08H]
  call   jitdumptest.PairR:.ctor():this
  mov   rax, gword ptr [rbp-08H]
  mov   dword ptr [rax+8], 10
  mov   rax, gword ptr [rbp-08H]
  mov   word ptr [rax+12], 20
  mov   rax, gword ptr [rbp-08H]
  mov   byte ptr [rax+14], 1
  mov   rax, gword ptr [rbp-08H]

G_M52188_IG03:
  lea   rsp, [rbp]
  pop   rbp
  ret   
Interpretacja

Analizując powyższy kod zauważymy bardzo ciekawe rzeczy:

 1. Jeśli struktura ma conajwyżej 8 bajtów to jest przekazywana jako wartość przez rejestr.
 2. Obiekty są przekazywane przez wskaźnik, w dodatku ich obszar pamięci danych zaczyna się od offsetu 8 bajtów.
 3. Zamiast robić mov rbp, rsp; sub rsp, X emitowany jest kod sub rsp, X; lea rbp, [rsp+X]