Windows&Windows dual-boot

1 Lutego 2016

Problem

Niedawno zainstalowałem Windows 10, na partycji obok Windows 7. No i stało się wiadome: dziesiątka nadpisała mi bootsector i straciłem dostęp do drugiego systemu. Zacząłem szukać rozwiązania i trafiłem na ten artykuł.

W skrócie aby dodać nowy rekord, duplikujemy stary i go edytujemy

> bcdedit /copy {current} /d "Windows 7"
The entry was successfully copied to {xxx}

{current} oznacza obecny system, /d określa nazwę wpisu, a {xxx} to UID nowo utworzonego wpisu. Następnie używamy tego {xxx}

> bcdedit /set {xxx} device partition=E:
The operation completed successfully.

> bcdedit /set {xxx} osdevice partition=E:
The operation completed successfully.

Możemy sprawdzić obecne wpisy przez

> bcdedit

Aby ustawić wpis który będzie automatycznie wybierany

> bcdedit /default {xxx}

A jeśli chcemy w dodatku otrzymać tekstowe bootmenu

> bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

Voila!