WannaCry

20 Marca 2018

Na przedmiocie Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych miałem bardzo ciekawe zadanie, które wykorzystywało atak na protokół RSA oraz nielosowe dobieranie klucza do szyfrowania symetrycznego. A celem było odzyskanie plików, które padły ofiarą spreparowanego ataku WannaCry.

WannaCry

Co to w ogóle jest ten WannaCry? Jest to atak z wykorzystaniem robaka (ang “worm”), który rozprzestrzenia się po zasobach sieciowych SMB, wykorzystując exploit EternalBlue, a następnie szyfruje pliki na komputerze i zarząda okupu za klucz do ich odszyfrowania. Jest to więc tak zwane ransomware.

W zeszłym roku ponad 300 000 komputerów zostało zainfekowanych, w tym szpitale w Wielkiej Brytanii, przez które szczególnie nagłośniono ten atak w mediach.

Szczegóły działania

W linku powyżej znajdziecie szczegóły EternalBlue i tego jak WannaCry się rozprzestrzeniał. Tu krótko opiszę jak wygląda algorytm działania mechanizmu szyfrującego pliki.

Poniższy opis nie jest dokładnym opisem WannaCry, a raczej przybliżonym sposobem na przeprowadzenie takiego ataku. W szczególności WannaCry nie zmieniał nazw plików na hashe.

Robak działa w pętli, przechodząc się po wszystkich plikach w katalogu, a następnie rekurencyjnie przechodząc do dalszych podkatalogów. Dla każdego pliku ustalamy każdorazowo pewnien klucz K, który zostanie użyty do szyfrowania symetrycznego algorytmem AES. Osoba uruchamiająca atak postawiła serwer, na którym wygenerowała parę kluczy do szyfrowania asymetrycznego, a wygenerowany klucz publiczny został umieszczony w robaku. Robak szyfruje plik za pomocą klucza K, następnie ten klucz zostaje zaszyfrowany kluczem publicznym serwera i do niego wysłany. Serwer będzie przechowywać ten klucz wraz z jego skrótem (np. SHA256), aby później dało się go odzyskać na potrzeby deszyfracji pliku (po zapłaceniu okupu). Robak oblicza sobie ten sam skrót klucza i zmienia nazwę zaszyfrowanego pliku na ten skrót. Utworzony zostaje jeszcze plik “skrót.README.txt” zawierający informację o tym gdzie należy przelać pieniądze (Bitcoiny) i się zgłosić po klucz K do odszyfrowania danego pliku.

Można ten proces jeszcze bardziej skomplikować, chociaż jeśli K jest całkowicie losowy, to nie trzeba zbytnio nic więcej, żeby ten proces był “bezpieczny”.

Polecam obejrzeć świetne wyjaśnienie jak działa WannaCry przez Computerphile.

Moje zadanie

Prowadzący przygotował fake’ową stronę po rosyjsku, gdzie umieścił klucz publiczny oraz kod w Pythonie, który został użyty do zaszyfrowania kilku zdjęć kotów. Do tego dostaliśmy dump z WireSharka, z którego trzeba było wyciągnąć przesyłane na serwer zaszyfrowane klucze.

Analizując kod oraz mając pewne informacje z wykładu, mieliśmy wpaść na to, że klucz K nie był losowy. Nie tylko nie był losowy, podpadał pod atak Franklina-Reitera, czyli kolejne klucze powstawały przez zastosowanie funkcji f(x) = x + 1 do poprzedniego klucza.

Mając dwie kolejne wiadomości jakie program przesyłał serwerowi, można poznać ich zawartość, podkładając do odpowiedniego wzoru.

Następnie wystarczyło obliczyć skróty tych kluczy, aby przyporządkować klucz do pliku i można było odwrócić proces szyfrowania symetrycznego.

import base64
import binascii
import os
import struct

'''
required: sudo pip install pycrypto
'''
from Crypto.Util.number import bytes_to_long, long_to_bytes
from Crypto.Hash import SHA256
from Crypto import Random
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util import Counter

'''
required: sudo apt-get install libgmp3-dev && sudo pip install gmpy
'''
from gmpy import invert

'''
WannaCry decrypter from the original script
'''

MAGIC = 0xBEE4FAC3

class Decrypter:

 def _decrypt_header(self, filename, input_file, key):
  iv = input_file.read(AES.block_size)

  if len(iv) < AES.block_size:
   raise Exception("Incorrect len of iv {0}".format(filename))

  ctr = Counter.new(AES.block_size * 8, initial_value=long(binascii.hexlify(iv), 16))
  aes = AES.new(key, mode=AES.MODE_CTR, counter=ctr)

  data = input_file.read(AES.block_size)

  if len(data) < AES.block_size:
   raise Exception("Incorrect len of data {0}".format(filename))

  data = aes.decrypt(data)
  if long(binascii.hexlify(data[:4]), 16) != MAGIC:
   raise Exception("No Magic in file {0}".format(filename))

  lsize = struct.calcsize('<I')
  l = struct.unpack('<I', data[4:4 + lsize])[0]
  filename = str(data[4 + lsize:])
  filename = filename[:l]
  while len(filename) < l:
   data = input_file.read(AES.block_size)
   filename += aes.decrypt(data)
   filename = filename[:l]

  return (aes, filename)

 def _decrypt_file(self, path, filename, key):
  with open(os.path.join(path, filename), 'rb') as input_file:

   aes, output_filename = self._decrypt_header(filename, input_file, key)

   with open(os.path.join(path, output_filename), 'wb') as output_file:
    while True:
     data = input_file.read(AES.block_size)
     if len(data) == 0:
      break
     output_file.write(aes.decrypt(data))
  
  print "Decrypted {0}".format(output_filename)
  os.remove(os.path.join(path, filename))

 def process(self, path, digest_key_list):
  lookup = dict(digest_key_list)
  lookup.update(dict((digest[:32], key) for digest, key in digest_key_list))
  for dirpath, _, filenames in os.walk(path):
   for filename in filenames:
    try:
     key = lookup[filename[1:-7]] 
     self._decrypt_file(dirpath, filename, base64.b64decode(key))
    except KeyError:
     continue

'''
Franklin-Reiter attack function from https://github.com/sonickun/cryptools
'''
def franklin_reiter_related_message_attack(e, n, c1, c2, a, b):
  assert e == 3 and b != 0
  frac = b * (c2 + 2*pow(a,3)*c1 - pow(b,3))
  denom = a * (c2 - pow(a,3)*c1 + 2*pow(b,3))
  m = (frac * invert(denom, n)) % n
  return m

'''
The large modulus number used in the public key of RSA
'''
N = 20734601011924435778622626352029859267407020070459948494552124371885551349803628688810359950660469611598599270653643020199849673645957114359068856671579941583787010742883379752422179790775854722285250574171017314543776132627340992715862463976226157198802724737916167351743031092170694732212079270288260116920347005873441934844331366977833414936053188083278692048655806492237086833973593048029971953858708564756986112746264342160128533820139843707887554443829740749341457682129448431307376277626946193349841459871135143174332865644871124709386593795444594176571398306854978531773059317408297544411480754278445963594097L

'''
The value of the first message sent over UDP converted to long. This is RSA encoded key that is hashed and used as AES encryption key for the file.
'''
C1 = 18640377020667858103936371537153243192953126452150315104918681393098732451816631827310383718851904186643913272781881354929922643123623275580346335489833686775415079675700672132909515165780733643494087663051855493035731830436615169486595010689952614371506059583394789987850989306070748959960531074294143836487310025945815011804630762622821872040212104540034988158810508344403837815896077485172183090588353613848175809464341574915998943170306472309204749017958883095927877004682225973914063170861315797490959700392724190395087888784398603012676378506452137471691831326752109908137454913977632214911809914621268196324932L

'''
The value of the second message sent over UDP converted to long. This is RSA encoded key that is hashed and used as AES encryption key for the file.
'''
C2 = 19166548133369310411210186782125407314073499566019561339865399475306561430640164667166265124865084621444683065835026501516193277506399509979696933843415437981139169186519334598147696048161051824045783469135775741889098388879776083695365317229612113818353137564369271547860302882695872209374209241382107456509463714402392293395942565513509318469331704092298104619169169882260041750432661620840239458808449502048112547192844952759345762626612001729128712490650421045400331691540704482547912240138082830303138038200602795851471358574913481412976664622346204488888284858501352158262062458201349865909650163532469195278595L

'''
Key for the first message
'''
M = franklin_reiter_related_message_attack(3, N, C1, C2, 1, 1)

decrypter = Decrypter()

keys = []
digests = []

'''
compute keys for files and compute their digests to match a key with the file it's been used on
'''
for i in range(0,22):
  key = base64.b64encode(SHA256.new(long_to_bytes(M + i)).digest())
  digest = binascii.hexlify(SHA256.new(base64.b64encode(long_to_bytes(pow(M + i, 3, N)))).digest())
  keys.append(key)
  digests.append(digest)

decrypter.process(os.getcwd(), zip(digests, keys))

'''
Clean up
'''
print "Removing README files with the ransom..."
for d in digests:
 os.remove(os.path.join(os.getcwd(), d[:32] + ".README.txt"))