Kompilator - odsładzanie

29 Stycznia 2019

Odsładzanie (z ang. desugaring) to proces przetwarzania abstrakcyjnego drzewa składni, do pewnej prostszej (logicznie) formy, który być może w kodzie zajmowałaby za dużo miejsca.

Przykładami takich elementów języków programowania są np. pętle foreach.

foreach(var v in list)   var e = list.getEnumerator()
  doSomething(v);  <=> while(e.MoveNext()) {
                var v = e.Current;
                doSomething(v);
              }

Innym przykładem będzie lock (lub synchronized)

         var temp = obj;
lock(obj) {    Monitor.Enter(temp);
  work(); <=> try { work(); }
}         finally { Monitor.Exit(temp); }

Czyli dajemy użytkownikom naszego języka pewną składnię, która ma tę samą siłę wyrazu co składnia bazowa, ale pozwala na pisanie mniejszej ilości kodu.

W moim kompilatorze języka Latte w module odsładzania przechodzę z drzewa AST wygenerowanego przez parser do drzewa AST napisanego przeze mnie. Miedzy innymi

if(cond)    if(cond)
  stmt; =>   stmt;
        else ;

x++;    =>  x = x + 1;
x--;    =>  x = x - 1;

for(var x : array)  int n__x = 0;
  stmt;     => var a__x = array;
           while(n__x < a__x.length) {
             var x = a__x[n__x];
             stmt;
             n__x = n__x + 1;
           }

Pozbywam się też różnych wariantów związanych z kolejnością działań algebraicznych na rzecz jednego BinaryOp.

Na etapie desugaringu przekształcam też znaki specjalne w stringach, czyli jak widzę dwa znaki \\n to wstawiam tam jeden znak LF. Podobnie dla \\t,\\\\,\\',\\" oraz \\ddd, gdzie d to cyfra.

Żeby użytkownik otrzymywał dobre informacje o błędach, to odsładzanie należy wykonać po sprawdzeniu typów. U mnie niestety dzieje się to odwrotnie i możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie dostajemy dziwny błąd który ma sens w kontekście odsłodzonego kodu, ale nie bardzo w kontekście kodu użytkownika.

W szczególności

string s;
s++;

Przekształci się na

string s;
s = s + 1;

Co podczas sprawdzania typów przekształci się na

string s;
s = s.concat(intToString(1));

Co po propagacji stałych to

string s = null;
s = (null).concat(intToString(1));

A następnie użytkownik dostanie błąd

ERROR:
Expression is always null
  s++;
  ^ I nie jest super oczywiste o co chodzi.